מדריך PDF לתוכנת Edius


כאן תוכל להוריד בחינם את קובץ ה- PDF של מדריך באנגלית עבור תוכנת Edius:

EDIUS X Pro manual pdf, 45MB

EDIUS X Workgroup manual pdf, 46MB

ניתן להשתמש בכלי הפריסה שלנו כדי להתקין את מדריך ההפעלה שלנו אל תפריט ההתחלה של מערכת ההפעלה חלונות:

EDIUS X Manual Setup