התקנת Quicktime


עבור רכיבי קידוד מסויימים בתוכנת EDIUS, יש צורך בהתקנת רכיב Apple Quicktime במערכת שלך.

להלן קישור להורדת Quicktime הרכיב: Quicktime Installer

סרטוני הדרכה להתקנת Quicktime בצורה נכונה: